Căutare versuri

Jesus Christ Superstar (Musical) - Weil sie ach so heilig sind versuri traducere în engleză

Limba: 
Align paragraphs

Because They Are Oh So Holy

I now see everything clearly: the path that we're taking
And the nothingness before which we'll stand tomorrow.
Remove the myth, you'll see the path
And the nothingness before which we'll stand tomorrow.
 
Jesus! Now you, too, believe in what people say about you.
You believe the nonsense about God is true and in great demand!
The good that has happened will soon be forgotten
Because you are suddenly more than your word alone.
 
Listen, Jesus, I don't like this here.
It would be better if you'd listen to me
Because you know I was always your right hand.
You have encouraged everyone, renewed the image of the Messiah for them.
When you disappoint them, they will hurt you.
 
Yes, I know how everything began.
No word of God, no, you were just a man.
But believe me, oh, I admired you as ever.
But every word that emerges here
Will be turned around in your mouth.
If they think you're lying, they'll hurt you.
 
Nazareth, your great son, if only he were still unknown
He'd have done the same as his father.
Planing tables, chairs and benches, Jesus would be better at that
And wouldn't be to blame for this madness today.
 
Listen, Jesus, don't leave your people alone.
We are Jews, and we want to be.
We are subjugated. Have you forgotten they are at the top?
Does the mob still trust us?
I'm afraid we're too loud.
If we go too far, we'll fall apart.
 
Jesus, my warning is no game.
To want to keep living--is that too much?
Powerlessly, we watch our chances sink with every hour.
Those who follow you, they are blind, because they are oh so holy.
A beautiful time went to the dogs, became foul, yes, so foul.
 
Jesus Christ Superstar (Musical) - Weil sie ach so heilig sind pe Amazon
Jesus Christ Superstar (Musical) - Weil sie ach so heilig sind ceas pe YouTube
Jesus Christ Superstar (Musical) - Weil sie ach so heilig sind asculta pe Soundcloud

Mai multe traduceri de versuri din acest artist: Jesus Christ Superstar (Musical)


Cu pictogramele de pe bara laterală dreapta puteți viziona, asculta sau cumpara on-line the Weil sie ach so heilig sind fișier de muzică sau CD.


Versurile pot utiliza numai pentru uzul personal sau de educație. Jesus Christ Superstar (Musical) traduceri de versuri lyrics dreptul de autor este proprietarul acestui cântec.Mai multe traduceri de versuri

Align paragraphs

Voices 013

I've barely touched the mud, and I was made with mud.
 
Just learning.
Align paragraphs

No one like me

[Verse 1]
I see that she wants you
Damn, it's so obvious
The way she moves
The looks that last
And I can understand it
If you lead a little while
Pretending she can get you
She is certainly wonderful
 
[Bridge 1]
But I know you would never dare
When they close and the music dies out
In another light, you will remember that
 
[Chorus]
No one like me knows you so well
Baby, I know that you need me
Because no one touches you
No one like me does it so good
Baby, I almost know you by heart
You know there is no one like me
 
[Verse 2]
Let her try
I still know where you stand
Nobody can ruin
You to go home with me anyway
There are so many beautiful people
But they come and they go
One can feel without emotions
But it is a lot more than that
 
[Bridge 2]
And I know that you keep what you promise
When they close and the music dies out
At the same time, you will remember that
 
[Chorus]
No one like me knows you so well
Baby, I know that you need me
Because no one touches you
No one like me does it so good
Baby, I almost know you by heart
You know there is no one like me
 
[Stick]
No one else does it so good
No one else does it like me
There is no one like you
There is no one like
No one like me
No one else does it so good
No one, no one else does it like me
There is no one like you
There is no one like
 
[Chorus]
No one like me knows you so well (knows you so well, babe)
Baby, I know that you need me (need me)
Because no one touches you (touches you)
No one like me does it so good (ooh)
Baby, I almost know you by heart
You know there is no one like me
 
[Outro]
No one like me, babe
No one else does it like me
Baby, I know that you need me
Because no one touches you
No one like me does it (mm-ooh)
Baby, I almost know you by heart
You know there is no one like me
 

Calendarul meu

Respirația mea o imagine desenează pe fereastră,
M-am obișnuit în fiecare noapte cu mâhnirea și durerea,
Dorul tău mă tot biciuiește,
Strâns mă cuprinde singurătatea,
Înfiorându-mi pielea.
 
Mintea las-o deoparte, inima întreabă-ți,
Cred că ți-a fost foarte dor de mine,
Dorințele te tot ard,
Strâns te cuprinde singurătatea,
Înfiorându-ți pielea.
 
Ce ai vrut nu ți-am dat,
Lunile au trecut, n-ai revenit la mine,
În calendarul meu filele s-au terminat,
Luni noi am adăugat, ca un nebun, pentru tine.
 
Uneori, mintea e pripită/ imatură, inima nu o înțelege,
Iubirea-i eternă, oamenii efemeri,
Tu exiști, noi existăm,
Noi, iubirea asta o vom pune laolaltă, atâta timp cât te reîntorci...
 
Vietnamese translation

Chúng Ta Và Bọn Họ

Ta và họ
Và sau cùng thì tất cả cũng chỉ là những người bình thường
Tôi và cậu
Có Chúa mới biết đây không phải là thứ chúng ta được chọn để làm
'Tiến lên!' gã thét lên từ phía sau và các binh lính phía trước tử trận
Và rồi gã đại tướng ngồi xuống rồi những dòng kẻ trên bản đồ
Chuyển từ bên kia qua bên đây
 
Đen và xanh
Và ai mà biết cái nào là cái gì với cả ai là ai
Lên và xuống
Nhưng cuối cùng thì chỉ có xoay vòng và xoay vòng và xoay vòng
'Cậu không biết à, đây là một trận đấu khẩu!' người cầm tờ áp phích gào lên
'Nghe này con trai,' người đàn ông cầm khẩu súng bảo
'Có chỗ cho mày trong đây đấy.'
 
Gục ngã rồi bị loại ra
Không thể làm gì hơn nhưng có nhiều chuyện về nó lắm
Có, không có
Và ai sẽ chối bỏ ý nghĩa của những trận đánh này
'Tránh khỏi đường coi, hôm nay đã đủ bận rồi
Tôi còn nhiều thứ phải lo trong đầu nữa
Nào là giá tiền của trà, rồi của bánh mì...'
Người đàn ông già chết.