Căutare versuri

100 Days My Prince (OST)

Align paragraphs

Pentru această iubire

Uită totul
Chiar și visele care nu pot deveni niciodată realitate
Doar trăieşte
Ca și cum nu s-a întâmplat nimic
La fel ca în trecut, când noi nu ne cunoșteam
Ca floarea fără nume, înflorită pe drum
 
O persoană pe care nu o mai pot vedea niciodată
Este mai departe decât stelele
Uită această iubire care doar te-a rănit
Pentru această iubire
 
Dar chiar și când îmi închid ochii
Lumina nu dispare
Amintirile mele orbitoare sunt doar despre tine
 
Promisiunea noastră care nu poate fi ţinută
Strălucește ca o lumină tristă în cerul întunecat
 
O persoană pe care nu o mai pot vedea niciodată
Este mai departe decât stelele
Uită această iubire care nu mai poate rezista
 
Zile care au fost fericite datorită ţie
Lacrimi pe care nu puteam să le opresc la sfârşit
Pentru această iubire pe care o voi aștepta pentru totdeauna
Pentru această iubire
 
Align paragraphs

For This Love

Forget everything
Even the dreams that can never come true
Just live
As if nothing happened
Just like long ago, when we didn’t know each other
Like the flower without a name, blooming on the road
 
A person I can never see again
Is farther away than the stars
Forget this love that only hurt you
For this love
 
But even when I close my eyes
The light doesn’t disappear
My dazzling memories is only about you
 
Our promise that can’t be kept
Shines as a sad light in the night sky
 
A person I can never see again
Is farther away than the stars
Forget this love that can’t be withstood
 
Days that were happy because of you
Tears that I couldn’t hold back in the end
For this love that I’ll long for forever
For this love
 
Align paragraphs

Şters

Briza caldă din acea zi
O pot simţi când îmi închid ochii
Este respiratia ta care a trecut prin nasul meu
 
Am crezut că tu vei dura pentru totdeauna
Chiar dacă lumea mă înșeală
 
După ce timpul trece
Tu te vei îndepărta și mai mult
Încet
Dar atâta timp cât trăiesc
Nu te pot șterge, tu crești profund în mine
 
Nici măcăr nu te pot striga
În fața acestui frumos apus de soare
Îmi amintesc ziua în care noi am zâmbit
Și tu mă colorezi și mai profund
 
Am crezut că tu vei dura pentru totdeauna
Chiar dacă lumea mă înșeală
 
După ce timpul trece
Tu te vei îndepărta și mai mult
Încet
Dar atâta timp cât trăiesc
Nu te pot șterge, tu crești profund în mine
Pentru că toate acele zile trecute, sunt foarte prețioase pentru mine
 
După ce timpul trece
Totul va dispărea încet
Chiar și momentele în care eram îndrăgostiți
Chiar și inima mea colorată se va șterge în cele din urmă.
 
Align paragraphs

Erase

When I close my eyes
I can feel even the warm breeze on that day
Guess I was feeling your breath
Passing by my nose
 
I though I would forever be with you
Even if the world deceives me
 
As the time passes
Little by little
You will get further too
As long as I breathe I won't be able to erase you
So you're thickening even more
 
I can't even call you out
In front of the beautiful sunset
With the thought of you laughing on that day
I paint you even thicker
 
I though I would forever be with you
Even if the world deceives me
 
As the time passes
Little by little
You will get further too
As long as I breathe I won't be able to erase you
So you're thickening even more
Because for me each and every past day is precious
 
As the time passes
Everything will blur little by little
Even the moment I was loving
Even my colored heart - all of it will get erased in the end